Сервиз

Покупката на ново фискално устойство (касов апарат или фискален принтер) е различно от закупуването на обикновени стоки от бита. Нашите предложения винаги са съобразени с вида на търговския обект, натовареността му. Не винаги най-евтиния касов апарат може да отговори на изискванията на клиента. Целта ни е да предложим конкурентни цени, ефективни услуги, които спестяват време, улесняват тяхната работа и повишават ефективността им.

При за купуване на ново фискално устройство от Нас, вие получавате гаранционен сервизен договор за една година, съобразен с гаранционните условия на производителя. Преди изтичане на договора, ние информираме нашите клиенти по телефона, за да се предприемат съответните действия по подновяването му.

Сервиза на „КМ Консулт 2011” ЕООД извършва всички регламентирани дейности според действащото законодателство съгласно Наредба Н-18 на МФ от 13.12.2006 г. вкл. изм. и доп.

Стараем се срока за ремонт да бъде максимално кратък, тъй катро ценим времето на клиента. Предлагаме и посещение на място в обекта.